Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu

 

 

Zakres zadania obejmuje:

- budowę kolektora deszczowego o średnicach od DA 1499 –  do DA 1099 o łącznej długości 1294 mb wraz z układem podczyszczania i wylotem umożliwiającym zrzut wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty

Ostatnie realizacje