Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Strzeszyna Starego w Poznaniu – Kontrakt nr 32

Wraz z końcem 2019 roku zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Strzeszyna Starego w Poznaniu – Kontrakt nr 32”.

W ramach kontraktu wykonano kanalizację sanitarną metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego o łącznej długości ok. 2 km.

Wartość inwestycji: 5 745 858,30 zł netto

Ostatnie realizacje