O firmie

WUPRINŻ Spółka Akcyjna to znana polska firma inżynieryjno – wykonawcza działająca na terenie całego kraju. Zdobyte doświadczenie, ugruntowana wiedza i tradycje pozwalają realizować nawet najbardziej złożone zadania z zakresu infrastruktury podziemnej, obiektów inżynieryjnych i budownictwa ogólnego. A wszystko przy zastosowaniu najnowszych urządzeń, technologii oraz sprzętu specjalistycznego.

Główny zakres działalności, w których specjalizuje się Spółka:

  • Budowa sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami kanalizacyjnymi
  • Budowa sieci i magistrali wodociągowych
  • Budowa oczyszczalni ścieków i przepompowni
  • Budowa stacji uzdatniania wody
  • Wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami, drogami, ciekami wodnymi i torami, z zastosowaniem wiertnicy poziomej ze sterowaniem optycznym, z oprzyrządowaniem do mikrotunelingu, w zakresie wykonywanych średnic ø 150 ÷ 1400 mm i długości do 60.0 m oraz przecisków w zakresie średnic ø 400÷2500 mm i długości do 80,0 m
  • Zabezpieczenie ścian wykopów budowli ze stalowych profili wbijanych kafarami spalinowymi oraz przy użyciu wibratorów z zasilaniem elektrycznym lub hydraulicznym
  • Sprzedaż, wynajem i usługi kompleksowe w zakresie obudów zmechanizowanych wykopów typu lekkiego oraz typu ciężkiego
  • Usługi transportowo - sprzętowe
  • Działalność deweloperska

Szczegółowy przedmiot działalności określa dział 3 Wpisu do Rejestru Sądowego KRS 0000295071. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 5.590.650,00 zł i został opłacony w całości.

WUPRINŻ Spółka Akcyjna zatrudnia 200 pracowników, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego oraz montażystów, posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie budownictwa sanitarnego. Firma współpracuje ponadto z licznymi renomowanymi dostawcami materiałów i urządzeń oraz specjalistycznymi firmami podwykonawczymi.

Firma stawia na JAKOŚĆ, RZETELNOŚĆ i TERMINOWOŚĆ zarówno oferowanych usług, jak i samej obsługi klienta. Służy fachowym doradztwem i pomocą w zakresie realizowanych prac, ponieważ miarą sukcesu firmy jest zadowolenie klienta.


Ponadto zaangażowani jesteśmy w działalność charytatywną i pomoc społeczną.

Ostatnie realizacje