18.07.2022 - „Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej”

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. - Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. - Partner konsorcjum 15 lipca 2022 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej”

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej w Poznaniu, obejmująca:

- sieć kanalizacji sanitarnej DN600, o długości L=366,5m;

- sieć kanalizacji sanitarnej DN250, o długości L=446,5m;

- sieć kanalizacji sanitarnej DN200, o długości L=26,0m.

 

Wartość inwestycji: 5 589 504,85 zł brutto.

 

Termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Ostatnie realizacje