23.08.2007 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Wałbrzychu - podpisanie umowy

9 października 2006 r, w Zamku Książ, przy udziale przedstawicieli Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Pana Przewodniczącego Stefanosa Ewangielu oraz Pana Piotra Kruczkowskiego, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WUPRINŻ – Poznań Sp. z o.o. (obecnie WUPRINŻ Spółka Akcyjna), podpisało umowę na realizację „Budowy sieci kanalizacyjnej - etap II” w Wałbrzychu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieć kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, o łącznej długości ok. 74 km. Przewidywany termin realizacji zadania: październik 2006 r – kwiecień 2009 r.


 

Ostatnie realizacje