Komunikat Prezesa Zarządu WUPRINŻ S.A. z dnia 26.08.2020 roku dotyczący wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Spółki WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30).

               

             W załączeniu komunikat Zarządu z dnia 26.08.2020 roku.

             Kominikat Zarządu z dnia 26.08.2020.pdf

Ostatnie realizacje