Komunikat Prezesa Zarządu WUPRINŻ S.A. z dnia 04.05.2020 dotyczący zwołania NWZA Spółki WUPRINŻ

W imieniu Zarządu spółki pod firmą: WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 47 ust. 4 i § 48 Statutu Spółki, niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 15:00 w jej siedzibie, tj. przy ul. Straży Ludowej 35 (60-465 Poznań).

W załączeniu komunikat o zwołaniu NWZA wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz propozycją poszczególnych uchwał.

Zwołanie NWZA w dniu 19.05.2020 godzina 15.pdf
 

Ostatnie realizacje