Informacja dotycząca nabywania przez WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą: WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuję, iż w dniu 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę numer 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych.

 

Szczegóły w załączonych dokumentach:

Ostatnie realizacje