Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie

Na początku 2020 roku zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie”.

W ramach zawartej umowy zaprojektowano i wykonano m. in.:

- sieć kanalizacji deszczowej o średnicach DN200 – 1500

- podczyszczalnię wód opadowych i roztopowych

- przebudowę oświetlenia ulicznego.

Wartość inwestycji: 5 113 000,00 zł netto

Roboty wykonane zostały na terenie objętym ochroną konserwatorską i na czynnym kanale.

Ostatnie realizacje