„Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część I obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie”.

Jako konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. - Lider konsorcjum,  Terlan Sp. z o.o. - Partner konsorcjum w kwietniu 2021r. zakończyliśmy realizację zadania pn.:  „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część I obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie”.

 

W ramach zawartej umowy wykonano m.in.:

- Sieć kanalizacji deszczowej  od DN 2000 do DN 1200 mm o łącznej długości L= 2 184,10

- studnie zintegrowane DN 1000 mm z łącznikiem – średnica rur DN 2000 mm w ilości 12 kpl

- studnie zintegrowanye DN 1200 mm z łącznikiem – średnica rur DN 1800 mm w ilości 10 kpl

- sieć wodociągową z rur żeliwnych

- sieć sanitarną

-  studnie kablowe

- wycinkę wraz z karczowaniem 29 drzew

- odtworzenie nawierzchni

                              

Wartość:  22 441 459,29 zł brutto.

Termin realizacji: 05.04.2021 r.

Ostatnie realizacje