Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską

 

 

 

"Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem
w ul. Warszawską"

oraz

"Przebudowa ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap"

 

Ostatnie realizacje