Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzów Wlkp.

 

 

Zakres zadania obejmuje:

-budowę kolektorów deszczowych o średnicach od DN 300 mm –  do DN 1800 o łącznej długości 3540,0 mb

-budowę rurociągu zrzutowego o średnicy DN 400 mm o łącznej długości 1180,0 m

-budowę zbiornika retencyjnego wraz z układem podczyszczającym – 1 kpl.

Ostatnie realizacje