„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie-Podetap 2.”

Na początku czerwca 2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie-Podetap 2.”

Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje:

- łącznie budowę około 6,8 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej  w tym około 2,2 km metodą bezwykopową,

- odbudowę wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.                        

 

Wartość inwestycji: 12 902 196,83  zł brutto.

Termin realizacji: 22 mc od podpisania umowy

 

Ostatnie realizacje