Budowa rurociągu wody zwrotnej w ramach zadania Stacja Rozrządu Wód - pompownia Gilów

W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy budowę rurociągu wody zwrotnej w ramach zadania Stacja Rozrządu Wód - pompownia Gilów.

W ramach zawartej umowy powstanie rurociąg wody zwrotnej o średnicy 900 mm i długości ok. 7 500 m oraz sieć teletechniczna.

Wartość inwestycji: 19 300 000 zł netto

Ostatnie realizacje