„Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku”

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. - Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. - Partner konsorcjum realizujemy zadanie pn. „Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

- wykonaniu magistrali wodociągowej o średnicy DN500 i długości około 12.954,8m

- wykonanie magistrali wodociągowej o średnicy DN400 i długości około 2.712m

- wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 250mm i długości ok. 1.266,53m

- wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 150mm i długości ok. 1600m

                              

Wartość inwestycji: 76 014 008,12  zł brutto.

 

Termin realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy

Ostatnie realizacje