„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa”- etap 3B.

w czerwcu 2021r. zakończyliśmy realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa”- etap 3B.

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

 

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN 160-220 o łącznej długości L= 4 880,02

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GRP DN 220 o długości L= 198,00

- budowie kanalizacji tłocznej z rur PE DN 90-110 o łącznej długości L= 325,00

- budowa kanalizacji deszczowej DN 200 – 400 o łącznej długości L= 154,02

- przyłącza

- budowa przepompowni- tłoczni ścieków

- odtworzenie nawierzchnio tłuczniowej

- budowa nawierzchni minaralno-asfaltowej

- budowa nawierzchni z kostki brukowej

 

Wartość inwestycji: 19 611 049,89 zł brutto.

 

Termin realizacji: Czerwiec 2021 r.

Ostatnie realizacje