Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starołęckiej i Głuszynie w Poznaniu

Poznań, ul. Starołęcka, Głuszyna

22 stycznia 2009 r, WUPRINŻ Spółka Akcyjna podpisała umowę na realizację inwestycji pn. "Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m. Poznań"

Ostatnie realizacje