Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach projektu pn. "Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary"

 

 

Ogółem wybudowano 26 111,80 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- kanalizacji grawitacyjnej: 7 913,17m (wykopem otwartym)

- kanalizacji tłocznej: 3 135,80m (bezwykopowo przewiertem sterowanym)

- kanalizacji podciśnieniowej: 15 062,83m (bezwykopowo przewiertem sterowanym)

 

Na sieciach zamontowano 581 kpl. studni.

Wybudowano 2 przepompownie i stację podciśnieniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto dokonano bezwykopowej renowacji 293,45 metrów kanałów sanitarnych wraz z 10 studniami.

 

Ostatnie realizacje