Aglomeracja Poznań: Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (korekta połączeń w sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) na terenie Sołacza w Poznaniu.

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie:
- kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 150 – 400 mm – o długości 3.231,5 m
- sieci wodociągowej w zakresie średnic 32 – 180 mm – o długości 475,0 m

Z uwagi na trudne warunki geologiczne, rury kanalizacji sanitarnej będą układane na odpowiednio wzmocnionym podłożu (pale).

Ostatnie realizacje