Projekty unijne

Informujemy, iż obecnie WUPRINŻ S.A. jest w trakcie realizacji projektu pn. „ Wdrożenie innowacji procesowych i nie technologicznych poprzez inwestycje w środki trwałe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.1.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 139 287,50 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 324 187,50 złotych

Podstawowym celem w/w projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych i specjalistycznych maszyn, z pomocą których firma wdroży nowe usługi i udoskonali dotychczas świadczone, a także wprowadzi innowacje procesowe i nie technologiczne.

Realizacja w/w projektu pozwoli Spółce na elastyczne reagowanie na potrzeby zleceniodawców co spowoduje, że WUPRINŻ S.A. znacznie umocni swoją pozycję w branży.

Nowoczesne wyposażenie parku maszynowego (w tym przypadku w koparkę gąsienicową, wibromłot i łyżkę przesiewającą) będzie miało  olbrzymie znaczenie w procesie pozyskiwania  nowych kontraktów a następnie ich samej realizacji  oraz pozwoli Spółce WUPRINŻ S.A. na uniezależnienie procesu technologicznego od podwykonawców.

Dzięki niższej emisji spalin, zużyciu olejów i smarów oraz dzięki zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem kruszyw i utylizacją odpadów zakupiony sprzęt w sposób znaczący zmniejszy również ingerencje w środowisko naturalne.

Ostatnie realizacje