Wodociągi i kanalizacje

WUPRINŻ Spółka Akcyjna realizuje inwestycje w zakresie budowy sieci i magistrali wodociągowych wraz z przyłączami i uzbrojeniem.

Ponadto wykonuje sieci i kolektory kanalizacyjne dla systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej oraz przemysłowej, w układach grawitacyjnych, tłocznych i podciśnieniowych, wraz z przykanalikami i obiektami kanalizacyjnymi, takimi jak: przepompownie i tłocznie ścieków, osadniki, separatory, itp.

Wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach oraz nowoczesne i specjalistyczne zaplecze sprzętowe, pozwala na realizację rurociągów w technologiach z rur żeliwnych, tworzywowych, poliestrowych, kamionkowych oraz betonowych, w pełnym zakresie średnic.
Firma podejmuje się też robót w najtrudniejszych warunkach gruntowo - wodnych, na małej przestrzeni ograniczonej zwartą zabudową, w sytuacjach awaryjno - kolizyjnych, wymagających prężności organizacyjnej i dokładności techniczno - wykonawczej.

Ostatnie realizacje