Stacje uzdatniania wody

WUPRINŻ Spółka Akcyjna realizuje kompleksowo stacje uzdatniania wody oraz ujęcia wody, zarówno dla celów socjalno – bytowych, jak i przemysłowych.

Zakres realizacji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - montażowe, prace rozruchowe oraz szkolenie z zakresu obsługi.
W realizowanych obiektach proponujemy rozwiązania i układy technologiczne zapewniające optymalne pod względem technologicznym i ekonomicznym procesy uzdatniania wody.

Ostatnie realizacje