Oczyszczalnie ścieków

Ważnym elementem działalności WUPRINŻ Spółka Akcyjna są oczyszczalnie ścieków.

Firma oferuje kompleksową realizację nowych oraz modernizację już istniejących oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlano - montażowych oraz prac rozruchowych.

W zakresie oczyszczalni ścieków realizujemy:

  • mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym w układzie konwencjonalnym (o przepływie tłokowym) lub jako sekwencyjne reaktory biologiczne (SBR),
  • podczyszczanie wykorzystujące procesy chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.

Realizowane oczyszczalnie ścieków zapewniają osiągnięcie wymaganych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ścieków oczyszczonych, prostotę, a zarazem niezawodność eksploatacji i co najważniejsze niski koszt eksploatacji.

Ostatnie realizacje