Inspekcja telewizyjna kanałów

WUPRINŻ Spółka Akcyjna wykonuje również usługi w zakresie inspekcji telewizyjnej kanałów, umożliwiające dokonanie oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych oraz wykonanie przeglądów przedodbiorowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Inspekcję wykonujemy w kanałach poziomych w zakresie średnic 200-1400 mm. 

Dysponujemy:

Kamerą typu CT-400 z zakresem stosowania od 100 mm do 400 mm. Zastosowanie tej kamery wymaga by kanały do inspekcji były co do zasady czyste i suche (warunkowo z minimalną ilością zanieczyszczeń lub niewielkim przepływem).

Kamerą nowej generacji G-Tools model GT-Cam 29SL z zakresem stosowania do przewodów o średnicach 100 - 1400 mm. Wózek 6-kołowy skrętny z napędem na wszystkie koła umożliwia kamerowanie w kanałach częściowo zanieczyszczonych z przepływem ścieków. Kamera posiada zoom optyczny i cyfrowy wysokiej jakości oraz szerokokątnym widzeniu.

Orientacyjny kalkulator kosztów inspekcji TVC

Dla kamery CT400                dojazd - 2,5 zł/km oraz 450 zł/100 mb

Dla kamery GT-Cam 29SL    dojazd - 2,8 zł/km oraz 590 zł/100 mb

Kontakt:

tel. kom. 512 073 041

email kamera@wuprinz.pl

* Minimalny koszt jednego pobytu kamery:

CT-400 - 450zł (netto) za godzinę + koszty dojazdu.

GT-Cam 29SL - 590 zł (netto) za godzinę + koszty dojazdu.
Ostateczny koszt jest ustalany po rozmowie i rozpatrzeniu zadania.

Dla większych zakresów robót możliwe są rabaty

Ostatnie realizacje