Działalność deweloperska WUPRINŻ Spółka Akcyjna na terenie miasta - uzdrowiska Świnoujście

Działalność deweloperska WUPRINŻ Spółka Akcyjna na terenie miasta - uzdrowiska Świnoujście

W 2018 roku  Spółka WUPRINŻ  na nieruchomości zlokalizowanej w Świnoujściu  przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 34E zakończyła realizację apartamentowca pod nazwą „Apartamenty - Cesarskie Ogrody”.

Cała inwestycja to siedmiokondygnacyjny budynek pensjonatowy o sześciu piętrach nadziemnych i kondygnacją podziemną wraz garażem wielostanowiskowym oraz z dodatkowymi miejscami postojowymi znajdującymi się na zewnątrz budynku.

 

05 grudnia 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu wydał Decyzję numer 53/2018 udzielającą pozwolenia na użytkowanie w/w budynku pensjonatowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Decyzja powyższa stała się ostateczna z dniem 07 grudnia 2018 roku.

 

  W zrealizowanym budynku pensjonatowym wybudowano oraz dokonano już w 100% sprzedaży poszczególnym  nabywcą, następujące ilości lokali:

 -  116 szt.  lokali pensjonatowych,

 -  1 szt. lokal niemieszkalny - recepcja

 -  1 szt.  lokal mieszkalny, ogółem 118 szt. lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 4 124,20 m²

 -  73 szt.  miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym

 -  45 szt.  miejsc postojowych znajdujących się na zewnątrz budynku.

 

Ostatnie realizacje