Oferta

WUPRINŻ Spółka Akcyjna posiada wieloletnie tradycje i doświadczenia w kompleksowej realizacji infrastruktury podziemnej, obiektów inżynieryjnych i budownictwa ogólnego.
Spółka specjalizuje się w budowie sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami kanalizacyjnymi, budowie sieci i magistrali wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz stacji uzdatniania wody. Ponadto wykonuje przeciski i przewierty pod przeszkodami, drogami, ciekami wodnymi i torami.

W swojej ofercie firma posiada także usługi transportowo - sprzętowe. Prowadzi też sprzedaż i wynajem w zakresie obudów zmechanizowanych wykopów typu lekkiego oraz typu ciężkiego WUPRINŻ Spółka Akcyjna to także działalność deweloperska.

Ostatnie realizacje