Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WUPRINŻ S.A. w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 35, 60- 465 Poznań, e-mail: biuro@wuprinz.pl;

  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych iod@wuprinz.pl

  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

  4. Podanie danych w celach wyżej określonych jest dobrowolne ale konieczne w celu odpowiedzi na zadane pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody;

  5. Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do określonego celu;

  6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od zakończenia korespondencji dotyczącej rozpatrywanej sprawy.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Ostatnie realizacje