Historia firmy

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych rozpoczęło działalność gospodarczą 1 stycznia 1968 roku. Pierwsze realizacje obejmowały osiedla mieszkaniowe w większości miast Wielkopolski, a także z przedsiębiorstwami budownictwa przemysłowego realizowane były m.in. zakłady: "METALPLAST" w Obornikach, Odlewnie Żeliwa w Rawiczu i Śremie, Fabryki Domów w Poznaniu, Kaliszu i Koninie, Huta Aluminium w Koninie, Elektrociepłownia Karolin czy Elektrownia Pątnów. Współudziałem naszego Przedsiębiorstwa są realizacje takich zadań inwestycyjnych jak: centra handlowe "Macro Cash and Carry" oraz "Selgros" w Poznaniu, Wytwórnia Napojów Bezalkoholowych w Żninie, Fabryka Lodówek "Amica" we Wronkach oraz wiele innych. Ponadto realizowano wiele inwestycji polegających na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz innych obiektów inżynieryjnych na terenie Wielkopolski.

W dniu 9 Czerwca 1993 roku Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ - Poznań” Spółka z o.o. zostało wpisane do rejestru handlowego w sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydziale XIV Gospodarczym - Rejestrowym. Działalność gospodarczą Spółka podjęła 1.08.1993 r. przejmując do odpłatnego korzystania mienie Skarbu Państwa, po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Państwowym WUPRINŻ.

31 grudnia 2007 r., Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ-Poznań” Spółka z o.o. została przekształcona  przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, w spółkę akcyjną  pod firmą o nowym brzmieniu WUPRINŻ Spółka Akcyjna (nazwa skrócona WUPRINŻ S.A.).

Spółka jest godnym następcą najlepszych tradycji wykonawczych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych, co w 2008 roku znalazło swoje odzwierciedlenie w obchodach 40-lecia kontynuowanej działalności gospodarczej.

Dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz eksploatatorami sieci, nasza firma zaangażowana była i jest w wiele inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych na terenie aglomeracji poznańskiej, jak również w duże inwestycje finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE, SAPARD, ISPA a obecnie ZPORR oraz Funduszu Spójności, obejmujące obszar całego kraju. 

Ostatnie realizacje