Działy firmy

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu: Zbigniew Ziała
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Kotecki
Wiceprezes Zarządu: Piotr Jaśkowiak


   biuro:    +48 61 65 65 810
             +48 61 65 65 815
       
fax:      +48 61 84 25 686
  e-mail: biuro@wuprinz.pl
 b 

DZIAŁY SPÓŁKI:

Dział Przygotowania Produkcji /TP/
Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji: Tomasz Ćwiertnia

tel: +48 61 65 65 770 ( 771, 772, 773, 774 )
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: tp@wuprinz.pl

Dyrektor Techniczny /T/
Paweł Dardzikowski
tel: +48 61 65 65 764
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: tr@wuprinz.pl

Zespół Umów i Rozliczeń /TR/
tel: +48 61 65 65 765 (778)
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: tr@wuprinz.pl

Zespół Obsługi Budów /TB/
tel: +48 61 65 65 791 (775)
e-mail: tr@wuprinz.pl

Radca Prawny /DR/
Krystyna Woszczejko
tel: +48 61 65 65 763
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: dr@wuprinz.pl

Dział Finansowo - Księgowy /EFK/
Główny Księgowy: Beata Ożańska
tel: +48 61 65 65 786 (782, 783)
fax: +48 61 65 65 784
e-mail: dfk@wuprinz.pl

Dział Zatrudnienia i Płac /EZ/
Kierownik Działu: Emilia Seiffert
tel: +48 61 65 65 780
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: dz@wuprinz.pl

Dział Administracyjny /EA/
Kierownik Działu: Sylwia Prokopowicz

tel: +48 61 65 65 815
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: da@wuprinz.pl

Samodzielne stanowisko ds. BHP /BHP/
Bartosz Kmiecik
tel: +48 61 65 65 785
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: bhp@wuprinz.pl

Energetyk /TE/
Zygmunt Piątek
tel: +48 61 65 65 774
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: te@wuprinz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Deweloperstwa /TD/
Dariusz Przyczyna
tel: +48 61 65 65 775
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: td@wuprinz.pl

Zespół Handlowy /TRH/
tel: +48 61 65 65 766
fax: +48 61 65 65 768
e-mail: trh@wuprinz.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Jakości /DQ/
Paweł Dardzikowski

tel: +48 61 65 65 764
fax: +48 61 84 25 686
e-mail: dq@wuprinz.pl

Zakład Sprzętu i Transportu /ZST/
Kierownik Zakładu: Przemysław Stodolny
tel: +48 61 87 54 736
fax: +48 61 87 58 458
e-mail: zst@wuprinz.pl

Zakład Konstrukcyjno - Instalacyjny /ZKI/
Kierownik Zakładu: Janusz Łukomski

tel: +48 61 87 58 459
fax: +48 61 87 57 817
e-mail: zki@wuprinz.pl

Ostatnie realizacje