24.09.2007 - Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi - uroczyste podpisanie umowy

27 sierpnia 2007 r, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjnych WUPRINŻ - Poznań Sp. z o.o. (obecnie WUPRINŻ Spółka Akcyjna), jako Lider konsorcjum z firmą Pharmgas Sp. z o.o., podpisał umowę na realizację największego obecnie w Polsce kontraktu związanego z realizacją infrastruktury podziemnej - sanitarnej, PN. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie".
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w sali głównej Urzędu Miasta w Łodzi przy licznym udziale i obecności władz miasta, w tym Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego, przedstawicieli łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej oraz przedstawicieli władz samorządów lokalnych i rad osiedli.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (ok. 94 km), budowę sieci kanalizacji deszczowej (ok. 40 km) oraz budowę sieci wodociągowej (ok. 30 km). Przewidywany termin realizacji zadania: sierpień 2007 r - listopad 2009 r.

Ostatnie realizacje