27.03.2009 - Podpisanie umowy - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starołęckiej i Głuszynie w Poznaniu

22 stycznia 2009 r, WUPRINŻ Spółka Akcyjna podpisała umowę na realizację inwestycji pn. "Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m. Poznań"

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu.

Wśród wielu realizowanych przez WUPRINŻ S.A. inwestycji, zadanie to wyróżnia się wykonaniem kanałów sanitarnych w technologii bezwykopowej - metodą przewiertu sterowanego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok.. 1,5 km wraz z uzbrojeniem oraz przyłączami.

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2009 r – wrzesień 2009 r.

Ostatnie realizacje