21.11.2018 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach

W dniu 15.11.2018 r. Firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowę na realizację kontraktu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach”

Zakres zadania obejmuje :

- wykonanie modernizacji kanału o średnicy od DN 300 do DN 1000 o łącznej długości ok. 1 560 mb

- modernizacje istniejących komór

- modernizacja włączeń istniejących kanałów bocznych

- modernizacja kanału i komory przelewowej

- modernizacja wylotu do cieku

 

Wartość Inwestycji (netto):  5 789 789,78 zł

 

Termin realizacji: do dnia 31.05.2019 r.

Ostatnie realizacje