06.07.2017 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Gajowej w Koninie - na wschód od ul. Przemysłowej dla os. mieszkaniowego

 

W dniu 05.07.2017 r.  firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Gajowej w Koninie - na wschód od ul. Przemysłowej dla os. mieszkaniowego".

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej  w zakresie średnic od DN 600 – DN  110 wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 2550 m.

 

Wartość inwestycji (netto):  1 539 889,77 zł  

 

Termin realizacji:  450 dni od dnia podpisania umowy 

Ostatnie realizacje