26.10.2022 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w m. Buk i w m. Wielka Wieś, gmina Buk (ul. Zakładowa, ul. Lipowa, ul. Strumykowa, droga wewnętrzna).

 

W dniu 26.10.2022r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  - Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w m. Buk i w m. Wielka Wieś, gmina Buk (ul. Zakładowa, ul. Lipowa, ul. Strumykowa, droga wewnętrzna).

 

Inwestycja obejmuje min. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej DN 90 – DN315  o łącznej długości ok 1 930 mb

 

Wartość inwestycji: 3 466 956,72 zł brutto.

Termin realizacji: 13 mc od podpisania umowy.

Zamawiający: Miasto Gmina i Buk

 

Ostatnie realizacje