02.04.2019 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Czerwonak i Pobiedziska

W dniu 26.03.2019 r. Firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” umowę na realizację kontraktu pn. Kontrakt 7,8 - Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gmin: Czerwonak i Pobiedziska w ramach Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC tzw. „Żółta Książka”.

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w zakresie średnic od DN 110 do DN 200 o łącznej długości ok. 6 700 mb.

 

Wartość Inwestycji (netto):  9 661 573,59 zł

 

Termin realizacji: do dnia 22.02.2022 r.

 

Zdjęcia: W dobrym kadrze

Ostatnie realizacje