20.04.2017 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej - etap I i II wraz z przebudową ulic Niepodległości - odcinek 2.1 oraz C-D i plac manewrowy, Legionów, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Powstańców Wielkopolskich, Żołnierzy Września

 

W dniu 20.04.2017 r.  firmy WUPRINŻ S.A. oraz Zakład  Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa  podpisały z Zamawiającym Gminą Miłosław umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej - etap I i II wraz z przebudową ulic Niepodległości - odcinek 2.1 oraz C-D i plac manewrowy, Legionów, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Powstańców Wielkopolskich, Żołnierzy Września”

 

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2 km  wraz z przebudową ulic Niepodległości, Legionów, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Powstańców Wielkopolskich, Żołnierzy Września w miejscowości Miłosław

 

Wartość inwestycji (netto): 2 633 653,04 zł

 

Termin realizacji: 30 czerwiec  2018

 

Ostatnie realizacje