19.02.2015 - Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu

W dniu 19.02.2015 r.  firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., umowę na realizację kontraktu pn. : „Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu”

Zakres zadania obejmuje:

- budowę kolektora deszczowego o średnicach od DA 1499 –  do DA 1099 o łącznej długości 1294 mb wraz z układem podczyszczania i wylotem umożliwiającym zrzut wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty

 

Wartość inwestycji (netto): 15 988 888,00 zł

Termin realizacji: do 31 października 2016

 

Ostatnie realizacje