26.07.2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Borówcu - Etap II

 
W dniu 25.07.2013 r. Konsorcjum firm w składzie:
  • WUPRINŻ S.A. (Pełnomocnik – Lider Konsorcjum),
  • EKOWODROL Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),
podpisało z zamawiającym AQUANET S.A. umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Borówcu w ul. Głównej wraz z jej ulicami bocznymi. Jest to II etap budowy w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap I”. 
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie:
  • kolektora deszczowego w zakresie średnic DN 200-800 mm o długości 2.674 m,
  • sieci sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic DN 160-600 mm o długości 15.939 m,
  • sieci sanitarnej tłocznej w zakresie średnic DN 90-355 mm o długości 1.703 m.
Łączna długość wszystkich sieci wynosi 20.316 m. 
Wartość inwestycji: 19 528 205,01 zł
Termin realizacji: 18 miesięcy od podpisania umowy.

Ostatnie realizacje