03.07.2017 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staromorzysławskiej na os. Morzysław w Koninie

 

W dniu 14.06.2017 r.  firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staromorzysławskiej na os. Morzysław w Koninie”.

 

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic  DN 150 – DN 200 mm o łącznej długości 3 857,0 m wraz z sieciową przepompownią ścieków.

 

Wartość inwestycji (netto): 2 998 519,00 zł

 

Termin realizacji: 450 dni od dnia podpisania umowy

 

Ostatnie realizacje